Učitelji

Elektronski naslovi učiteljev

Učitelji od 1. do 5. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronski naslov
Mateja Kogej Lapajne 1. a, DOP, DOD 1. a mateja.kogej-lapajne@guest.arnes.si
Majda Mlinar 1. b, DOP, DOD 1. b majda.mlinar@guest.arnes.si
Snežana Nikolić 1. c, DOP, DOD 1. c snezana.nikolic@guest.arnes.si.bevk@guest.arnes.si
Živa Caruso 2. učiteljica v 1. a razredu, JV, PB / ziva.caruso@guest.arnes.si
Ana Kurtanjek 2. učiteljica v 1. b razredu, PB / ana.kurtanjek@guest.arnes.si
Brigita Šepec 2. učiteljica v 1. c, razredu, PB / brigita.sepec@guest.arnes.si
Renata Hvala 2. a, DOP 2. a renata.hvala@guest.arnes.si
Simon Čibej 2. b, DOP 2. b simon.cibej1@guest.arnes.si
Maja Božič 2. c, DOP 2. c maja.bozic3@guest.arnes.si
Branka Skrt neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik angleščina N1A v 1. razredu
tuji jezik angleščina v 2. in 3. r.; ISP
/ branka.skrt@guest.arnes.si
Petra Leskovec 3. a, DOP 3. a petra.leskovec1@guest.arnes.si
Miroslava Mlakar 3. b, DOP 3. b miroslava.mlakar1@guest.arnes.si
Sabina Šmit 3. c, DOP 3. c sabina.smit@guest.arnes.si
Lidija Kacin 4. a, DOP 4. a lidija.kacin@guest.arnes.si
Dušanka Likar Černilogar 4. b, DOP 4. b dusanka.likar-cernilogar@guest.arnes.si
Tina Strnad Kuduzović 4. c, DOP 4. c tina.strnad-kuduzovic@guest.arnes.si
Sabina Gnjezda Vidmar 5. a, DOP 5. a sabina.gnjezda@guest.arnes.si
Klavdija Pavšič Bajc 5. b, DOP 5. b klavdija.pavsic@guest.arnes.si
Andreja Bizjak 5. c, DOP 5. c andreja.bizjak3@guest.arnes.si
Urška Boškovič neobvezni izbirni predmet
drugi tuj jezik angleščina v 4. razredu
 / urska.boskovic@guest.arnes.si
Melita Rutar tuj jezik angleščina v 5. razredu  / melita.rutar@guest.arnes.si
Dina Rudolf NTE  / dina.rudolf@guest.arnes.si
Nejc Grošelj

neobvezni izbirni predmet

računalništvo – NRA v 4. in 5. razredu

/ nejc.groselj@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe GUM v 2., 4. in 5. razredu / beti.lampe@guest.arnes.si
Zdenka Skrt DOD v 2. in 3. r, ISP v 1. in 2. r, ID / zdenka.skrt@guest.arnes.si
Vesna Carl ISP 2. 6. r.; DOD v 5. r / vesna.carl@guest.arnes.si
Erika Kavčič DSP 3., 4. r / erika.kavcic@guest.arnes.si
Tea Mihelič UP 3. 5. r. / tea.mihelic@guest.arnes.si
Manca Černe UP 3. r / manca.cerne2@guest.arnes.si
Eva Širca UP 5. r / eva.sirca-likar@guest.arnes.si
Polona Kapitan UP 5. r / polona.kapitan@guest.arnes.si
Petra Lapanje UP 5. r / petra.lapanje@guest.arnes.si
Tina Ferjančič 2. učitelj pri urah ŠPO v 2. c / tina.ferjancic@guest.arnes.si
Romana Močnik Neobvezni izbirni predmet – šport
2. učitelj pri urah ŠPO v 2. b
/ romana.mocnik@guest.arnes.si
Leon Pisk 2. učitelj pri urah ŠPO v 2. a / leon.pisk@guest.arnes.si


Učitelji od 6. – 9. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Tanja Andder 7. – 9. r RUS1, N2I, PB / tanja.andder@guest.arnes.si 
Marina Bizjak 7. – 9. r GUM, korepetitor, P marina.bizjak@guest.arnes.si
Patricija Bizjak 6. – 9. r TIT, TIT NIS, OGL 6. b patricija.bizjak@guest.arnes.si 
Urška Boškovič 4. – 9. r TJA, NI1, NI2, NI3, N2N1, N2N2 7. a urska.boskovic@guest.arnes.si
Barbara Carli 6. – 9. r MAT 7. b  barbara.carli@guest.arnes.si
Jože Cuderman 6. 9. r ŠPO, IP joze.cuderman@guest.arnes.si
Vanja Čibej 6. – 9. r MAT 7. c vanja.cibej@guest.arnes.si
Urša Erjavec 8. 9. r SLO, PB ursa.erjavec@guest.arnes.si
Tina Ferjančič 6. – 9. r ŠPO, ŠSP1, ŠSP2, ŠZZ, NŠP 6. c tina.ferjancic@guest.arnes.si
Irma Gnezda 6. – 9. r LUM, LS2, LS3 irma.gnezda1@guest.arnes.si
Nejc Grošelj 6. – 9. r UBE, MME, ROM, NRA, ROP NIS
organizator rač. dejavnosti
/ nejc.groselj@guest.arnes.si
Robert Jereb 6. – 9. r SLO, FVZ robert.jereb@guest.arnes.si
Polona Kapitan 7. 8. r DKE polona.kapitan@guest.arnes.si
Maša Kenda 8. – 9. r KEM, FIZ, DOP, DOD masa.kenda@guest.arnes.si
Matjaž Kerček 6. – 9. r GEO, ŽČZ, DOD 9. a matjaz.kercek@guest.arnes.si
Nika Kompara 8. – 9. r BIO, DOD, organizator šolske prehrane 8. b nika.kompara@guest.arnes.si
Maria Ana Kremžar Jerman 9. r ŠI3, PB maria-ana.kremzar-jerman@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe 2. – 6. r GUM, GUM NIS, MPZ, OPZ beti.lampe@guest.arnes.si
Marija Majnik 6. – 9. r ZGO, DOD 9. a marija.majnik@guest.arnes.si
Romana Močnik 6. – 9. r ŠPO, IŠP romana.mocnik@guest.arnes.si
Alenka Peternelj 6. – 9. r NAR, NAR NIS, GOS, GOS NIS, DOP, SPH, laborant, PB alenka.peternelj@guest.arnes.si
Tjaša Petkovšek 6. – 9. r SLO 8. c tjasa.petkovsek@guest.arnes.si
Leon Pisk 6. – 9. r ŠPO, ŠPO NIS, IP NIS leon.pisk@guest.arnes.si
Dina Rudolf 6. – 9. r TIT, NIP TIT dina.rudolf@guest.arnes.si
Melita Rutar  4. – 9. r TJA 8. a melita.rutar@guest.arnes.si
Neža Ržek 4. – 8. r TJA neza.rzek@guest.arnes.si
Peter Tončič 5. – 9. r TJA, VNN, TJA – Godovič 9. c peter.toncic@guest.arnes.si
Martina Vidmar  6. – 9. r LUM delitve martina.vidmar@guest.arnes.si
Anja Vencelj 8. 9. r FIZ, MAT, DOP, DOD, DIP
organizator rač. dejavnosti
9. b  anja.vencelj@guest.arnes.si
Greta Vončina 6., 7. r GOS, NAR, SPH1, PB, laborant 6. a greta.voncina@guest.arnes.si
Jožica Zupančič 6. 9. r SLO, DOD jozica.zupancic@guest.arnes.si


Učitelji v podaljšanem bivanju

Ime in priimek Poučuje v oddelku elektronska pošta

Živa Caruso,

Greta Vončina

1. a

ziva.caruso@guest.arnes.si

greta.voncina@guest.arnes.si

Tanja Andder,

Martina Vidmar

1. b

tanja.andder@guest.arnes.si 

martina.vidmar@guest.arnes.si

Brigita Šepec,

Maria Ana Kremžar Jerman

1. c

brigita.sepec@guest.arnes.si

maria-ana.kremzar-jerman@guest.arnes.si

Polona Kapitan 2. a polona.kapitan@guest.arnes.si
Tea Mihelič 2. b tea.mihelic@guest.arnes.si

Ana Kurtanjek,

Elizabeta Lampe

2. c

ana.kurtanjek@guest.arnes.si

beti.lampe@guest.arnes.si

Eva Širca Likar 3. a eva.sirca-likar@guest.arnes.si
Urša Erjavec 3. b  ursa.erjavec@guest.arnes.si
Manca Černe 3. c manca.cerne2@guest.arnes.si
Petra Lapanje 4. a, 5. c petra.lapanje@guest.arnes.si
Erika Kavčič 4. b, 4. c erika.kavcic@guest.arnes.si

Anita Vihtelič Janež,

Alenka Peternelj

5. a, 5. b

anita.vihtelic-janez@guest.arnes.si

alenka.peternelj@guest.arnes.si

Anamarija Ferfolja 1. 9. r ONIS anamarija.ferfolja@guest.arnes.si

Učitelji na podružničnih šolah

PŠ Godovič

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Maja Mivšek 1. g, 2. g, DOP, DOD 1. g, 2. g maja.mivsek@guest.arnes.si
Maja Bežek Šmid 2. učiteljica v 1. razredu, ISP, NIT 5. r., PB / maja.bezek@guest.arnes.si
Natalija Pintar 3. g, 4. g, , JV 3. g in 4. g natalija.pintar@guest.arnes.si
Hermina Tominec 5. g, PB 5. g hermina.tominec@guest.arnes.si
Jože Cuderman ŠPO 3., 4. 5. r; NIP ŠPO, PB / joze.cuderman@guest.arnes.si
Katarina Mohorič ŠSS, DSP / katarina.mohoric@guest.arnes.si
Dominika Sedej PB / dominika.sedej1@guest.arnes.si
Karmen Grobin DSP / karmen.grobin@guest.arnes.si
Branka Skrt TJA 1. 4. g / branka.skrt@guest.arnes.si
Peter Tončič TJA 5. g / peter.toncic@guest.arnes.si

PŠ Zavratec

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Darja Kogovšek 1. 4. z, DOP, DOD, ISP 1. – 4. z darja.kogovsek@guest.arnes.si

PŠ IU OM PP

NIS

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Kerstin Ornik 1., 5. o, DSP 1., 5. o kerstin.ornik@guest.arnes.si
Martina Jazbar Čefarin 6., 7., 8., 9. o, DSP 6., 7., 8., 9. o martina.cefarin@guest.arnes.si
Leon Pisk ŠPO / leon.pisk@guest.arnes.si
Nejc Grošelj RO / nejc.groselj@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe GUM / beti.lampe@guest.arnes.si
Alenka Peternelj NAR, GOS / alenka.peternelj@guest.arnes.si
Karmen Grobin SU, DSP / karmen.grobin@guest.arnes.si

PP VIZ

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Marta Erjavec 1., 2., 4. stopnja 1., 2., 4. stopnja marta.erjavec@guest.arnes.si
Majda Breitenberger varuhinja nadomestni razrednik

Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

Ime in priimek delovno mesto elektronska pošta
Marja Šifrer Vehar ŠSS, pedagog, učitelj DSP marja.sifrer-vehar@guest.arnes.si
Sabina Lidjan ŠSS, pedagog, učitelj DSP sabina.lidjan@guest.arnes.si
Tamara Ortar ŠSS (za NIS in PPVI), inkluzivni pedagog, učitelj DSP tamara.ortar@guest.arnes.si
Mojca Lapanja ŠSS, specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped, učitelj DSP lapanja.mojca@guest.arnes.si
Tamara Velikanje ŠSS, socialna pedagoginja, učitelj DSP tamara.velikanje@guest.arnes.si
Karmen Grobin učitelj DSP karmen.grobin@guest.arnes.si
Katarina Mohorič učitelj DSP, ŠSS katarina.mohoric@guest.arnes.si
Janja Kravos učitelj DSP janja.kravos@guest.arnes.si

Mira Tratnik,

Martina Vidmar

knjižničarka

mira.tratnik@guest.arnes.si

martina.vidmar@guest.arnes.si

Ciril Čuk računalničar in organizator informacijske dejavnosti ciril.cuk@guest.arnes.si

Vsi ostali učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@guest.arnes.si. Za dodatne informacije lahko pišete na osidrija@guest.arnes.si.

Dostopnost