Select Page

Učitelji

Elektronski naslovi učiteljev

Učitelji od 1. do 5. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronski naslov
Simona Bevk 1. a 1. a simona.bevk@guest.arnes.si
Majda Mlinar 1. b 1. b majda.mlinar@guest.arnes.si
Mateja Kogej Lapajne 1. c 1. c mateja.kogej-lapajne@guest.arnes.si
Brigita Šepec 2. učiteljica v 1. a, PB / brigita.sepec@guest.arnes.si
Zdenka Rejc 2. učiteljica v 1. b razredu, JV / zdenka.rejc@guest.arnes.si
Živa Caruso 2. učiteljica v 1. c razredu, PB / ziva.caruso@guest.arnes.si
Urška Gostiša 2. a 2. a urska.gostisa@guest.arnes.si
Renata Hvala 2. b 2. b renata.hvala@guest.arnes.si
Nuša Kogej 2. c 2. c nusa.kogej@guest.arnes.si
Branka Skrt

neobvezni izbirni predmet

prvi tuji jezik angleščina – N1A v 1. razredu

Tuji jezik angleščina v 2. in 3. r.

/ branka.skrt@guest.arnes.si
 Miroslava Mlakar 3. a 3. a  miroslava.mlakar1@guest.arnes.si
 Sabina Šmit 3. b 3. b  sabina.smit@guest.arnes.si
Andreja Bizjak 3. c 3. c  andreja.bizjak3@guest.arnes.si
Danica Klemenčič 4. a 4. a  danica.klemencic@guest.arnes.si
 Tina Strnad Kuduzović 4. b 4. b tina.strnad-kuduzovic@guest.arnes.si
 Dušanka Likar Černilogar 4. c 4. c dusanka.likar-cernilogar@guest.arnes.si
Sabina Gnjezda Vidmar 5. a 5. a sabina.gnjezda@guest.arnes.si
Lidija Kacin 5. b 5. b lidija.kacin@guest.arnes.si
 Klavdija Pavšič Bajc 5. c 5. c klavdija.pavsic@guest.arnes.si
 Urška Boškovič  neobvezni izbirni predmetdrugi tuji jezik nemščina – N2N v 4., 5. razredu  / urska.boskovic@guest.arnes.si
Dina Rudolf neobvezni izbirni predmettehnika – NTE  v 4., 5. in 6. razredu  / dina.rudolf@guest.arnes.si
Tina Ferjančič neobvezni izbirni predmetšport – NŠP v 4., 5. in 6. razredu  / tina.ferjancic@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe  neobvezni izbirni predmetglasbena ustvarjalnost – NUM_GU v 5. in 6. razredu  / beti.lampe@guest.arnes.si
Nejc Grošelj

neobvezni izbirni predmet

računalništvo – NRA v 4., 5. in 6. razredu

/ nejc.groselj@guest.arnes.si


Učitelji od 6. – 9. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Tanja Andder 7. – 9. r RUS1, PB / tanja.andder@guest.arnes.si 
Marina Bizjak 7. – 9. r GUM, mladinski zbor, vokalna skupina 9. c marina.bizjak@guest.arnes.si
Patricija Bizjak 6. – 9. r MAT, TIT, TIT – ONIS, ROP – ONIS nadomestna razredničarka 6. a patricija.bizjak@guest.arnes.si 
Marko Obid 6. – 9. r MAT nadomestni razrednik 6. b  marko.obid@guest.arnes.si
Urška Boškovič 4. – 9. r TJA, NI1, NI2, NI3, N2N nadomestna razredničarka 7. b urska.boskovic@guest.arnes.si
Barbara Carli 6. – 9. r MAT, TIT /  barbara.carli@guest.arnes.si
Vanja Čibej 8. – 9. r MAT / vanja.cibej@guest.arnes.si
Tina Ferjančič 6. – 9. r ŠPO, ŠSS, IŠP, NŠP  7. a tina.ferjancic@guest.arnes.si
Anita Vihtelič Jenež 7. – 9. r TJA nadomestna razredničarka 7. a anita.vihtelic-janez@guest.arnes.si
Marija Gantar 6. – 9. r NAR, KEM nadomestna razredničarka 9. b marija.gantar@guest.arnes.si
Irma Gnezda 6. – 9. r LUM, LS1, LS2, LS3 9. a  irma.gnezda1@guest.arnes.si
Nejc Grošelj 4. – 9. r

UBE, MME, ROM, RVT, NRA

organizator rač. dejavnosti

nadomestni razrednik 8. c nejc.groselj@guest.arnes.si
Melita Rutar  4. – 9. r TJA  6. a melita.rutar@guest.arnes.si
Robert Jereb 6. – 9. r SLO, FVZ 8. c robert.jereb@guest.arnes.si
Matjaž Kerček 6. – 9. r GEO, ŽČZ nadomestni razrednik 8. a matjaz.kercek@guest.arnes.si
Medved Alenka 8. – 9. r BIO, laborant nadomestna razredničarka 8. b  alenka.medved2@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe 2. – 6. r GUM, GUM – NIS, zbori, PB 6. c beti.lampe@guest.arnes.si
Marija Majnik 7. – 8. r ZGO, DKE 8. a marija.majnik@guest.arnes.si
Romana Močnik 6. – 9. r ŠPO, PB nadomestna razredničarka 9. c romana.mocnik@guest.arnes.si
Alenka Peternelj 6. – 9. r NAR, NAR – NIS, GOS, GOS – NIS, SPH, laborant  7. b alenka.peternelj@guest.arnes.si
Tjaša Petkovšek 7. – 9. r SLO, DSP nadomestna razredničarka 6.c tjasa.petkovsek@guest.arnes.si
Leon Pisk 6. – 9. r ŠPO, IŠP, ŠZZ 8. b leon.pisk@guest.arnes.si
Dina Rudolf 6. – 9. r MAT, OGL, NTE / dina.rudolf@guest.arnes.si
David Stegu 5., ONIS TJA, PB / david.stegu@guest.arnes.si
Peter Tončič 4. – 9. r TJA, VNN, TJA – Godovič 7. c peter.toncic@guest.arnes.si
Maša Kenda 8. – 9. r FIZ, PB  nadomestna razredničarka 9. a masa.kenda@guest.arnes.si
Jožica Zupančič 6. – 9. r SLO 9. b jozica.zupancic@guest.arnes.si
 Greta Vončina  6. – 7. r GOS, NAR. organizatorka šolske prehrane in laborantka  6. b greta.voncina@guest.arnes.si
Nina Ozebek 7. – 8. r DKE, DSP / nina.ozebek@guest.arnes.si
Ana Maria Kremžar Jerman 7. r ŠI1, PB / maria-ana.kremzar-jerman@guest.arnes.si
Anja Vencelj MAT, FIZ, organizator rač. dejavnosti  anja.vencelj@guest.arnes.si
Nika Kompara porodniški dopust  nika.kompara@guest.arnes.si


Učitelji v podaljšanem bivanju

Ime in priimek Poučuje v oddelku elektronska pošta
Romana Močnik, Brigita Šepec 1. a

romana.mocnik@guest.arnes.si

brigita.sepec@guest.arnes.si

Živa Caruso, Kremžar Jerman Maria Ana, Martina Vidmar 1. c

ziva.caruso@guest.arnes.si

maria-ana.kremzar-jerman@guest.arnes.si

martina.vidmar@guest.arnes.si

Jošt Lapajne 1. b jost.lapajne@guest.arnes.si
Polona Kapitan 3. a, 4. c polona.kapitan@guest.arnes.si
Erika Kavčič 4. a, 4. b erika.kavcic@guest.arnes.si
Martina Vidmar,  Maria Ana Kremžar Jerman 4. a, 5. c martina.vidmar@guest.arnes.si
Jana Gregorač  NIS 1. – 9. r jana.gregorac@guest.arnes.si
Tanja Andder 5. b, 5. c  tanja.andder@guest.arnes.si
Tea Mihelič 2. a, 2. c  tea.mihelic@guest.arnes.si
Alenka Pavšič 2. a, 2. b  alenka.pavsic@guest.arnes.si
Urša Erjavec 3. b, 3. c  ursa.erjavec@guest.arnes.si
David Stegu 3. a, 3. b david.stegu@guest.arnes.si

 

Učitelji na podružničnih šolah

PŠ Godovič

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Maja Mivšek 1. g, 2. g, JV 1. g, 2. g maja.mivsek@guest.arnes.si
Živa Jamšek JV sorazredničarka 1. g in 2. g ziva.jamsek@guest.arnes.si
Natalija Pintar 3. g, ISP, JV  3. g natalija.pintar@guest.arnes.si
Hermina Tominec 4. g, 5. g, PZ, JV 4. g, 5. g hermina.tominec@guest.arnes.si
Jože Cuderman ŠPO  3., 4., 5. g, PB / joze.cuderman@guest.arnes.si
Katarina Mohorič NIT – 5.g, PB, ISP / katarina.mohoric@guest.arnes.si
Nina Ozebek DSP / nina.ozebek@guest.arnes.si
Karmen Grobin DSP / karmen.grobin@guest.arnes.si
Branka Skrt TJA 2. in 3. g, N1A / branka.skrt@guest.arnes.si
Peter Tončič JV, TJA 4. g in 5. g / peter.toncic@guest.arnes.si
Maja Bežek porodniški dopust

 

PŠ Zavratec

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Darja Kogovšek 1. – 4. z 1. – 4. z darja.kogovsek@guest.arnes.si
Branka Skrt TJA / branka.skrt@guest.arnes.si

 

PŠ IU OM PP

NIS

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Kerstin Ornik 2., 3. in 4. o,  DSP 2.,3. in 4. o kerstin.kurincic@guest.arnes.si
Martina Jazbar Čefarin 7., 8., 9. o, DSP 7., 8., 9. o martina.cefarin@guest.arnes.si
Jana Gregorač ŠPO, IP, PB jana.gregorac@guest.arnes.si
Patricija Bizjak TIT patricija.bizjak@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe GUM / beti.lampe@guest.arnes.si
Alenka Peternelj NAR, GOS / alenka.leban@guest.arnes.si
David Stegu TJA / david.stegu@guest.arnes.si
Karmen Grobin NAR, DRU, DSP /  karmen.grobin@guest.arnes.si
Mojca Lapanja SU, DSP / mojca.lapanja@guest.arnes.si

PP VIZ

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik elektronska pošta
Marta Erjavec 3., 4., 5. stopnja 3., 4., 5. stopnja marta.erjavec@guest.arnes.si
Majda Breitenberger varuhinja nadomestni razrednik

 

Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

Ime in priimek delovno mesto elektronska pošta
Sabina Lidjan pedagog, psiholog,  učitelj DSP sabina.lidjan@guest.arnes.si
Mojca Lapanja logoped, specialni pedagog lapanja.mojca@guest.arnes.si
Marja Šifrer Vehar pedagog,  učitelj DSP marja.sifrer-vehar@guest.arnes.si
Nada Božič socialni pedagog, učitelj DSP nada.bozic@guest.arnes.si
Kerstin Ornik učitelj DSP kerstin.kurincic@guest.arnes.si
Karmen Grobin učitelj DSP karmen.grobin@guest.arnes.si

Mira Tratnik,

Martina Vidmar

knjižničar

mira.tratnik@guest.arnes.si

martina.vidmar@guest.arnes.si

 

Vsi ostali učitelji imajo elektronski naslov v obliki ime.priimek@guest.arnes.si. Za dodatne informacije lahko pišete na osidrija@guest.arnes.si.