Učitelji

MATIČNA ŠOLA

Učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji:

 

RAZRED UČITELJ ELEKTRONSKI NASLOV
1. A Simona Bevk bevk.simona@guest.arnes.si
  Zdenka Skrt zdenka.skrt@guest.arnes.si
1. B Mateja Kogej Lapanja mateja.kogej.lapajne@guest.arnes.si
Maja Bežek maja.bezek@guest.arnes.si
1. C Majda Mlinar majda.mlinar@guest.arnes.si
Majda Gantar majda.gantar@guest.arnes.si
2. A Sabina Šmit sabina.smit@guest.arnes.si
2. B Urška Gostiša urska.gostisa@guest.arnes.si
2. C Renata Hvala renata.hvala@guest.arnes.si
3. A Miroslava Mlakar miroslava.mlakar1@guest.arnes.si
3. B Klavdija Pavšič Bajc klavdija.pavsic@guest.arnes.si
3. C Andreja Bizjak andreja.bizjak3@guest.arnes.si
4. A Tina Strnad Kuduzović tina.strnad-kuduzovic@guest.arnes.si
4. B Danica Klemenčič danica.klemencic@guest.arnes.si
4. C Jožica Treven jozica.treuen@guest.arnes.si
5. A Lidija Kacin lidija.kacin@guest.arnes.si
5. B Vesna Carl (B) – Nuša Kogej nusa.kogej@gmail.com
5. C Dušanka Likar Černilogar dusanka.likar-cernilogar@guest.arnes.si

 

Učitelji, ki poučujejo v oddelkih podaljšanega bivanja:

 

IME IN PRIIMEK ELEKTRONSKI NASLOV
Vlado Milošević  vladimir.milosevic@guest.arnes.si
Tatjana Ogrič  tatjana.ogric@guest.arnes.si
Damijana Likar  damijana.likar@guest.arnes.si
Marija Majnik  marija.majnik@guest.arnes.si
Nika Kompara
 nika.kompara@gmail.com
Živa Caruso  ziva.caruso@guest.arnes.si
Erika Kavčič  erika.kavcic@guest.arnes.si
Tina Ferjančič  tina.ferjancic@guest.arnes.si
Janja Grošelj  janja.groselj@guest.arnes.si
Marija Ana Kremžar Jerman
 maria-ana.kremzar-jerman@guest.arnes.si

 

Učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji:

 

RAZRED IME IN PRIIMEK RAZREDNIKA ELEKTRONSKI NASLOV
6. a Anja Vencelj
anja.vencelj@guest.arnes.si
6. b Peter Tončič peter.toncic@guest.arnes.si
6. c Urška Boškovič
urska.boskovic@guest.arnes.si
7. a Melita Rutar
melita.rutar@guest.arnes.si
7. b Elizabeta Lampe beti.lampe@guest.arnes.si
7. c Alenka Peternelj
alenka.leban@guest.arnes.si
8. a Dina Rudolf
dina.rudolf@guest.arnes.si
8. b Matjaž Kerček
matjaz.kercek@guest.arnes.si
8. c Tjaša Petkovšek
tjasa.petkovsek@guest.arnes.si
9. a Marija Gantar
marija.gantar@guest.arnes.si
9. b Leon Pisk
leon.pisk@guest.arnes.si
9. c Robert Jereb robert.jereb@guest.arnes.si

Drugi učitelji, ki poučujejo v II. in III. triadi:

 

UČITELJ PREDMET ELEKTRONSKI NASLOV
Tina Ferjančič ŠPO, PB tina.ferjancic@guest.arnes.si
Leon Pisk ŠPO leon.pisk@guest.arnes.si
Romana Močnik ŠPO romana.mocnik@guest.arnes.si
Irma Gnezda LUM gnezda.irma@gmail.com
Marina Bizjak GUM marina.bizjak@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe GUM beti.lampe@guest.arnes.si
Milena Jereb TIT milena.jereb@guest.arnes.si
Dina Rudolf TIT, MAT dina.rudolf@guest.arnes.si
Anica Tratnik BIO, GOS anica.tratnik@guest.arnes.si
Alenka Peternelj GOS, NAR alenka.leban@guest.arnes.si
Marija Gantar KEM, NAR marija.gantar@guest.arnes.si
Marija Bončina MAT marija.boncina@guest.arnes.si
Vanja Čibej MAT vanja.cibej@guest.arnes.si
Nejc Grošelj MAT, računalnikar organizator informacijskih dejavnosti groselj.nejc@guest.arnes.si
Anja Vencelj FIZ, MAT, računalnikar organizator informacijskih dejavnosti anja.vencelj@guest.arnes.si
Katja Uršič ZGO katarina.ursic1@guest.arnes.si
Matjaž Kerček GEO matjaz.kercek@guest.arnes.si
Rutar Melita TJA melita.rutar@guest.arnes.si
Anita Vihtelič Janež TJA anita.vihtelic-janez@guest.arnes.si
Urška Boškovič TJA urska.boskovic@guest.arnes.si
Peter Tončič TJA, IP-ROM, IP-MME, IP-VNN, računalnikar organizator informacijskih dejavnosti peter.toncic@guest.arnes.si
Jožica Zupančič SLO jozica.zupancic@guest.arnes.si
Martina Kokelj SLO, PB martina.kokelj@guest.arnes.si
Robert Jereb SLO robert.jereb@guest.arnes.si
Marija Majnik DDE, PB marija.majnik@guest.arnes.si
Nina Gantar Zdrav življenjski slog nina.hvala@gmail.com

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA GODOVIČ

 

IME IN PRIIMEK RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
Maja Mivšek 1. G, 2. G maja.mivsek@guest.arnes.si
Natalija Pintar 3. G natalija.pintar@guest.arnes.si
Hermina Tominec 4. G, 5. G hermina.tominec@guest.arnes.si
Branka Skrt TJA (izbirni 1.r, 2.r, 4. in 5. r) branka.skrt@guest.arnes.si
Katarina Mohorič PB katarina.mohoric@guest.arnes.si
Sabina Gnjezda PB sabina.gnjezda@guest.arnes.si
Martina Kokelj PB martina.kokelj@guest.arnes.si

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ZAVRATEC

 

IME IN PRIIMEK RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
Darja Kogovšek 1. Z, 3. Z, 4. Z darja.kogovsek@guest.arnes.si

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI

 

NIS

 

UČITELJ RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
Albina Mljač 1., 5., 6. r, DSP albina.mljac@guest.arnes.si
Martina Jazbar Čefarin  7., 8., 9. r, DSP martina.cefarin@guest.arnes.si
Jana Gregorač ŠPO, drugi učitelj jana.gregorac@guest.arnes.si
Milena Jereb TIT, IP milena.jereb@guest.arnes.si
Elizabeta Lampe GUM beti.lampe@guest.arnes.si
Alenka Peternelj NAR alenka.leban@guest.arnes.si
Anica Tratnik GOS anica.tratnik@guest.arnes.si
Anita Vihtelič Janež TJA anita.vihtelic-janez@guest.arnes.si
Nika Kompara PB nika.kompara@guest.arnes.si

 

PP VIZ

 

IME IN PRIIMEK   ELEKTRONSKI NASLOV
Majda Breitenberger varuh negovalec majda.breitenberger@gmail.com
Marta Erjavec učiteljica marta.erjavec@guest.arnes.si