Organizacija

Ravnateljica Ivica Vončina (05) 37 26 200
Pomočnici ravnateljice

Zdenka Skrt

Zdenka Rejc

(05) 37 26 216
Tajništvo Mojca Kokošar

(05) 37 26 211

faks: (05) 37 71 065

Računovodstvo

Mirica Lazar

Tatjana Tratnik

(05) 37 26 214

(05) 37 26 213

Šolska svetovalna služba

Nevja Felc

Marta Pajer Šemrl

Marja Šifrer Vehar

Nada Božič

(05) 37 26 215

(05) 37 26 217

(05) 37 26 222

 Zbornica (05) 37 26 218
 Šolska kuhinja (05) 37 26 219
 Šolska knjižnica Mira Tratnik (05) 27 26 220