PPZ 9.r

Datumi pisnih preizkusov znanja v šol. letu 2017/18 za 9. razred

 

1. ocenjevalno obdobje

25.10. – KEM

15.11. – NI3

21.11. – MAT

23.11. – NI1

27.11. – SPH

30.11. – TJA

4.12. – GUM (9.a, 9.b)

5.12. – FIZ

7.12. – GUM (9.c)

12.12. – SLO

11.12. – ZGO (9.b)

14.12. – ZGO (9.a., 9.c)

18.12. – GEO (9.a, 9.c)

20.12. – GEO (9.b)

10.1. – BIO (9.a, 9.c)

11.1. – BIO (9.b)

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.