POZ 7.r

Datum pisnega ocenjevanja znanja Predmet Razred
7. 11. 2019 MAT  7. a – c
13. 11. 2019 SLO (spis) 7. a – c
15. 11. 2019 TJA 7. a – c
2. 12. 2019 GUM 7. b
3. 12. 2019 GUM 7. c
4. 12. 2019 SPH izbirni predmet
5. 12. 2019 GUM 7. a
11. 12. 2019 SLO (1. PPZ) 7. a – c
12. 12. 2019 ŠPA1 izbirni predmet
12. 12. 2019 NI1 izbirni predmet
9. 1. 2020 ZGO 7. a
9. 1. 2020 ZGO 7. c
10. 1. 2020 ZGO 7. b
16. 1. 2020 GEO 7. b in c
17. 1. 2020 GEO 7. a