PPZ 7.r

Datumi pisnih preizkusov znanja v šol. letu 2017/18 za 7. razred

 

1. ocenjevalno obdobje

13.10. – SLO (spis)

16.11. – MAT

23.11. – NI1

27.11. – SPH

28.11. – ZGO (7.a, 7.b)

30.11. – SLO

1.12. – ZGO (7.c)

7.12. – TJA

12.12. – DKE (7.b, 7.c)

15.12. – DKE (7.a)

10.1. – GEO (7.a)

11.1. – GEO (7.b, 7.c)

Datumi pisnih preizkusov znanja se lahko, ob predhodni najavi in v dogovoru z učenci, spremenijo.