Select Page

NTE 6

Pozdravljeni učenci.

Tukaj imate gradivo za neobvezni izbirni predmet tehnika.

Dina Rudolf

NTE