Prvo srečanje šolske skupnosti OŠ Idrija

V petek, 23. septembra 2016, je ravnateljica  OŠ Idrija, Ivica Vončina, sklicala prvi sestanek predstavnikov oddelčnih skupnosti. Prisotni so bili predstavniki oddelčnih skupnosti od 2. – 9. razreda, predstavnika ONIS in predstavnik PPVI. Ravnateljica je učence je...